B O Wydawnictwie
acta geologica polonica

ISSN:

0001-5709

Publisher:

Komitet Nauk Geologicznych PAN; Wydział Geologii UW

 

Redakcja

Editor-in-Chief
Ireneusz Walaszczyk, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland

Editorial Advisory Board
Andrzej Radwański, University of Warsaw, Poland
Zdzisław Bełka, Adam Mickiewicz University Poland
Max Laurence Coleman, The University of Reading, U.K.
Jerzy Fedorowski, Adam Mickiewicz University Poland
Ryszard Gradziński, Polish Academy of Sciences, Poland
Peter J. Harries, University of South Florida, USA
John W.M. Jagt, Natuurhistorisch Museum Maastricht, The Netherlands
William James Kennedy, Oxford Natural History Museum, U.K.
Jan Kutek, University of Warsaw, Poland
Anatoly MikhailovicNikishin, Moscow State Univesity, Russia
Nestor Oszczypko, Jagiellonian University, Poland
Michał Szulczewski, University of Warsaw, Poland
Karl-Armin Tröger, Technische Universiät, Freiberg, Germany
Sue Turner, Queensland Musem, Australia
Alfred Uchman, Jagiellonian University, Poland
Jerzy Znosko, Stage Geological Survey, Poland
Andrzej Żelaźniewicz, Polish Academy of Sciences, Poland